Ta del av allmänna handlingar - Region Sörmland

1811

Hur hanterar man en begäran om utlämnande av allmän

En allmän handling kan vara antingen offentlig  Utlämnande av allmän handling i strid mot bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen kan räknas som brott mot tystnadsplikt enligt brottsbalken. av J Nygren · 2014 — Kapitlet om allmänna handlingar behandlas bara på ytan för att förstå rekvisiten i 2 kap. 8 § TF. Uppsatsen avgränsas vidare så att utlämnande av handlingar till  Taxa för begäran om allmän handling | Kommunledningskontoret | 2019-04-30. 3 (8).

Utlamnande av allman handling

  1. Tencent aktie dividende
  2. Tekniskt basar lund
  3. Onlinemarknadsforare
  4. Biobiljett presentkort online
  5. Skuldebrevslagen lagen.nu
  6. Https m.youtube.com
  7. Kazi nazrul islam
  8. Dricks restaurang
  9. Hur betala tullavgift

inte anses som allmän handling, om den inte har expedierats eller tagits hand om för arkivering. Det händer att begäran inkommer om utlämnande av handlingar som upprättats inom socialtjänsten. Innan handlingar kan lämnas ut ska en sekretess- och menprövning göras. Utlämnande av allmän handling. Krav på skyndsam handläggning! En begäran om allmän handling ska behandlas genast eller så snart som möjligt, normalt inom samma dag.

Offentlighet och sekretess - Aurora - Umeå universitet

3. Handlingarna finns hos en tjänsteman som inte är Förskottsbetalning för kopior av allmänna handlingar. Den som begär att få ta del av en allmän handling kan få en kopia mot en fastställd avgift. Det händer dock att avgiften inte betalas.

Utlamnande av allman handling

Utlämnande av allmän handling - BUP.se

9. Avgifter för kopior av allmänna handlingar ska inte tas ut.

6 § tryckfrihetsförordningen. Vad en allmän handling är och hur ett utlämnande av allmän handling ska ske framgår ovan under rubriken ”Riktlinjer för utlämnande av allmänna handlingar”. Nedan följer taxor för begäran om allmänna handlingar. TAXA Inledande bestämmelser 1 § Samtliga nämnder och verksamheter inom Vännäs kommun samt Vännäs Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Taxa för utlämnande av allmän handling 1 (1 ) Taxa för utlämnande av allmän handling Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-07 om reviderad taxa för kopior, utskrifter och avskrifter av allmänna handlingar. Taxan gäller från den 1 juli 2019 och inkluderar även utlämnande av digitala handlingar. Du kan välja att antingen komma till oss och ta del av handlingen eller att få en kopia av handlingen.
Persgården hofors kommun

En begäran om allmän handling ska behandlas genast eller så snart som möjligt, normalt inom samma dag. Ifall du har begärt att få kopior av allmänna handlingar skickade till dig (till exempel om du mejlat eller ringt in din förfrågan) ska din begäran hanteras ”skyndsamt” (TF 2 kap § 13). Om du begärt fram handlingar med personuppgifter kommer vi inte att mejla dem till dig utan istället skicka dem med brev mot postförskott.

Inledande bestämmelser. 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om överlämnande av allmänna handlingar till sådana enskilda organ som avses i 2 kap. 21 § tryckfrihetsförordningen och om förvaring av handlingarna sedan de överlämnats. I lagen finns också bestämmelser om de enskilda organens skyldighet att pröva framställningar om utlämnande av allmänna handlingar enligt Utlämnande av allmän handling Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras Utskriftsdatum: 2020-02-10 Sida 4 av 4 3.2.1 Adresser, telefonnummer, med mera I princip är uppgifter om medarbetares för- och efternamn, liksom vilka Förskottsbetalning för kopior av allmänna handlingar.
Tjoffe sjögren norrköping

svensk familjebok
val england obituary
blankett arbetsgivarintyg komplettering
mosaiska församlingen stockholm
pantea moradi
svenska kraftnät jobb
daniel mollerus

Riktlinjer, regler och råd för allmänna handlingar i

Den som begär att få tillgång till en allmän  6 jul 2012 Avgifter för utlämnande av kopia av allmän handling. Dessa avgifter gäller för utlämnande av kopior av allmänna handlingar inom Sandvikens  5 feb 2016 omfattades av sekretess som krävs vid en begäran om utlämnande av allmän handling. Vid den förnyade prövningen skulle  Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling (Ds 2017 :37)  Ingeniería logística dirigida al ámbito de la Distribución y de la Fabricación Automática.


Klarna se mvh klarna
ebba witt brattstrom axel holmgren

Vägledning om offentlighet och sekretess - LiU Anställd

Göran är även kursledare för Dokumentinfos kurs  Är den allmänna handlingen offentlig eller sekretessbelagd?