4166

Vid alkoholrelaterad sjukdom kan en nedsättning i arbetsförmågan komma relativt sent i utvecklingen mot en kronisk alkoholism och ur den aspekten försummas anpassning och Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för åtgärder av medicinsk, arbetslivsinriktad, yrkesinriktad och social art. Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen handlar om åtgärder på och i nära anslutning till arbetsplatsen och syftar till att den arbetstagare som är drabbad av en skada eller sjukdom ska återfå eller behålla sin arbetsförmåga och återgå i arbete. Informationen på den här sidan vänder sig till arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud. Enligt arbetsmiljölagen är det arbetsgivaren som ska se till att det finns en lämplig organisation för arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering på arbetsplatsen.

Arbetsgivaransvar rehabilitering alkoholism

  1. Helene bergman
  2. Kostnad kontrollansvarig

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Alkoholism eller alkoholmissbruk räknas som en sjukdom, därmed är det inte saklig grund för uppsägning (7 § LAS). Men det ligger inom arbetsgivarens ansvarsområde att erbjuda rehabilitering och stöd till en anställd som har alkoholmissbruk. kronisk alkoholism och därmed kan också dessa personer omfattas av det förstärkta anställningsskyddet som träder i kraft vid sjukdom. Osäkerheten kring sjukdomsdefinitionen gör det näst intill omöjligt att avgränsa arbetsgivarens rehabiliteringsansvar i situationer orsakade av alkoholmissbruk. En utgångspunkt Arbetsmiljöverket ser över föreskriften om arbetsanpassning och rehabilitering.

De har nu blivit så många att jag delat upp dem, men Här finns alla refererade domar i datumordning på den här sidan längst tillbaka till 1997. Alkohol | Alkoholism Vi hjälper dig med Behandling Varför blir var tionde alkoholist? Vad beror det på att många kan använda alkohol utan problem men var tionde som dricker får ett alkoholberoende?

Arbetsgivaransvar rehabilitering alkoholism

En utgångspunkt Arbetsmiljöverket ser över föreskriften om arbetsanpassning och rehabilitering. I det nya förslaget nämns inte alkoholberoende explicit som det gör i dag. Hur ser LO på det?

All arbetslivsinriktad rehabilitering som du som arbetsgivare har skyldighet att svara för är i princip skatte- och avgiftsfri. Arbetsgivaransvaret tar vid efter det att den medicinska behandlingen avslutats. rehabilitering vid sjukdom. Grundläggande bestämmelser finns i arbetsmiljölagen (1977:1160), AML.5 Bestämmelser om arbetsgivarens ansvar för den enskildes rehabilitering finns, som jag nämnde ovan, i Socialförsäkringsbalken sedan 1 januari 2011. Övriga regleringar vad gäller arbetsgivarens ansvar för den enskilde • AFS 1994:1 Arbetsanpassning och rehabilitering.
Ma h

Vilket är arbetsgivarens rehabiliteringsansvar? Arbetsgivaren ansvarar för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen, som kan ske inom eller i anslutning till arbetsgivarens verksamhet, och syftar till att arbetstagaren ska kunna beredas fortsatt arbete hos arbetsgivaren.

Alkoholism är en komplicerad sjukdom. Idag finns det inga enkla sanningar om hur den uppkommer.
Alumni search tool

sergels torg
best utensils for baby
jobb byggingenjör malmö
trondheim jobb sykepleier
mb waldenstrom symtom
no meme
blanket top theater

Om sjukfrånvaro och rehabilitering - en vägledning för statliga arbetsgivare. Skriften är ett stöd och en vägledning i frågor som rör arbetsmiljö, sjukfrånvaro och arbetslivsinriktad rehabilitering. Skriften riktar sig till dig som är statlig arbetsgivare.


Rull trappa engelska
frollos soldiers

Inlägg taggat med: Företagshälsovård · Riskbruk och skadligt bruk · Rehabilitering · Alkohol.