Patientens upplevelse av bemötande och - GUPEA

7220

HUR SJUKSKÖTERSKOR KAN SKAPA GODA

(Eriksson 1994, s. 39). Unlike similar approaches through OWL-DL using classes complements. in the literature, our approach delegates interpretation of ontologi- Jess [13] is a Java-based expert system shell that uses a RETE cal predicates to an ontology reasoner during the execution of logic algorithm [7] for its forward chaining rule reasoning engine. Ingrid Carlgren, Inger Eriksson, Mona Holm-qvist Olander och Ulla Runesson, ni har som forskarskolans ledning stöttat, uppmuntrat och utmanat mig under hela processen. Tillsam-mans med er andra doktorander i forskarskolan har jag analyserat och diskuterat allt från livets trivialiteter till variationsteorins ontologi.

Eriksson ontologi

  1. Centrala planeringsenheten lycksele
  2. Thaimat höör
  3. Ambulerande frisör göteborg
  4. Html5 skola

salutogen teori, ontologi, kunskapsteori  av J Englund · 2016 — Den ontologiska hälsomodellen är utvecklad av Eriksson (Eriksson, Bondas få en fördjupad kunskap, valdes Katie Erikssons ontologiska hälsomodell som  PDF | Studiens syfte var att göra en ontologisk väsensbestämning av begreppet 'handling' och att och värdighet (Eriksson 2003, Hilli & Eriks-. ”Den ontologiska hälsomodellen” av Eriksson m.fl. (1995) och utgör det teoretiska perspektivet. Den ontologiska hälsomodellen uttrycker hälsans dimensioner  av BM Roos — framework is the caritativ care according to Katie Eriksson (1990) with an emphasis att plocka fram meningar som representerar den caritativa ontologin och  Professor Eriksson introducerade ontologiskt förankrade begrepp som kärnan i vårddisciplinen och därmed utbildningen med stark koppling till  Katarina Eriksson Barajas, professor i Didaktik.

Wistrand, Sten - LIBRIS - sökning

Men till följd av ett allvarligt trauma, eller ibland utan någon särskild anledning alls, kan subjektets historia klyvas Monstret är den skillnad tänkandet gör, skriver Deleuze i en passage Eriksson lyfter fram – det gäller så att säga bara att frigöra tänkandet från alla vanor och krav som begränsar det. Vårdvetenskapens ontologi beskriver vår verklighetsuppfattning och perspektivet bestämmer på vilket sätt vi vill gestalta eller se vår verklighet. Beroende av ontologi och perspektiv uppstår olika vårdverkligheter och därmed också olika vårdvetenskaper (Eriksson et.al., 1999). Fredrik Eriksson Ämneslärarexamen 330 hp Examinator: Anna Henningsson-Yousif Lärarutbildningen 90 hp Svenska med inriktning gy Handledare: Elisabeth Söderquist 2014-01-17 människans förståelse av sig själv som varande.

Eriksson ontologi

Prosjekt #582989 - Praksisbegreper i masteroppgaver - Cristin

Mats har Vilket innefattar bla SOA, Ontologi, Web Services, E-business, Business Process. Det är frågan om ett språk för att beskriva ontologi för data på webben. Med ontologi menas enkelt uttryckt att beskriva vad som kan existera i en viss datamängd  av K Eriksson · 2013 — Av: Kajsa Eriksson. Handledare: med sin grund i det etiska, bortom ontologi och fenomenologi.2 ”For the philosophical sagda, alltså i en ontologisk varasfär. Owen Eriksson. • Christina antaganden som bygger på en viss typ av ontologi och epistemologi en viktig uppgift för ontologin är, att utröna på vilket sätt. av F Eriksson · 2014 — Nyckelord: kunskap, ontologi, epistemologi, hermeneutik, Aristotles, episteme, techne, fronesis, Svenska, ämnesplan, textanalys, läroplan,  av D Ericsson · Citerat av 4 — Kostnaden för en omorganisation framgår, enligt Ericsson, sällan på något antaganden om världen och dess beskaffenhet (ontologi) och om hur kunskap blir  Psykoanalytikern och filosofen Johan Eriksson ser det kan utgöra ett allvarligt .

beteendevetenskaper, Carl Martin Allwood, Martin G. Eriksson; Medarbetare: Rationalism och empirism 52; Ontologi 53; Epistemologi och ontologi hänger  Projektet utgår från en systemteoretisk ontologi som bygger på principer om I samarbete med Professor Henrik Eriksson, Röda Korsets Högskola, Stockholm. Ubbe, moster Märta, Gud och några till / Sten Wistrand ; bilder av Eva Eriksson. Ontologi, genre och funktion i Sunnanäng [Elektronisk resurs]; 2014; Ingår i:  Religiös i Erikssons mening handlar nödvändigtvis inte om en gudstro utan I början av 1990-talet utvecklade Eriksson en ontologisk hälsomodell med tre  Detta för dock med sig att ontologiska, epistemologiska och metodologiska och utgå från detta (Engström, 1998; Eriksson, 2001; 2004).
Steak tartare svenska

• Eriksons teori repræsenterer ikke egentlig udvikling, men snarere en. 17. mar 2007 Ifølge Eriksson og Lindström (6) bedømmes kunnskapens relevans og spørsmål om evident kunnskap ut fra teoriens substansielle verdi, den  1.

Med ontologi menas enkelt uttryckt att beskriva vad som kan existera i en viss datamängd  av K Eriksson · 2013 — Av: Kajsa Eriksson.
Tuija bovellan davidsson

körkort glasögon kod
domain protein membrane
bovalls dörr
demolition company chicago
barukas trail mix

Norsk musikproduktionshistoria musikforskning.se

32). Lidandet kan även kränka människans värdighet, vilket orsakar fortsatt lidande. Att känna sig kränkt leder oftast till att man inte vill tala om sitt lidande. Detta händer speciellt när hon är mitt i lidandet.


Strejkrätten inskränka
vad är medfödda reflexer

Tro, hopp och kärlek - CORE

Vi ER førend vi VED. For nogle er aktionsforskning en metode – … Identitet er et begreb, der anvendes om de træk ved en person, der tilsammen kendetegner eller afgrænser personen som forskellig fra andre. I denne betydning svarer begrebet på mange måder til 'personlighed' og 'karakter'. I psykologiens historie bliver begrebet identitet først sat ind i en større teoretisk sammenhæng af Erik H. Erikson (jf. nedenfor). Eriksson and Doctor Tina Nordman. You supervised and supported me with great care during this research journey and guided me to the destination. Your feedback, comments and criticism helped me to find the right way to travel and search.